Promenad vid Torhamns udde 2021-09-02

17 SPF:are på promenad vid Torhamns udde