Promenaden på Almö 2021-08-26

SPF Lyckå:s promenad på Almö 2021-08-26