Kallelse till Årsmöte 2022

Årsmöte den 16 mars kl. 14:00
Dans In Bellevueparken. Underhållning och kaffe med semla!
Anmälan om deltagande till 0703-991673 eller till info@spfbodekull.se
Välkomna!