Bridge

SPF-bridgen

SPF-bridgen vill bli fler.

Är du intresserad kontakta Göran Bengtsson, tel 0705-613 889.

Vi spelar på tordagar kl. 13.00 - 17.00 

Plats Odd Fellowhuset, Bodekullsvägen 19