Utbildningsplan 2022

SPF Seniorerna Norrbottens distriktets
UTBILDNINGSPLAN 2022  (*= via Zoom eller Teams)

 

25/1 tisdag Folkhälso-konferens. Via förbundet *

26/1 onsdag Utbildningskonferens för studieombud: med Åsa Österberg, förbundet *

26/1 onsdag Medlemsregister kurs del 2, i samarbete med förbundet *

15/2 tisdag Inspirationskonferens för webbredaktörer i samarbete med förbundet *

17/2 torsdag Rekrytering/Marknad/Kommunikation med Åsa Österberg, förbundet *

9/3 onsdag Kursträff: heldag: Webb/ Hemsida Luleå del 3  - inställd

10/3 torsdag Kursträff heldag medlemsregistret/ Miriam, Luleå (del 3) - inställd

7/4 torsdag Rekryterings konferens: Förbundet, Åsa Österberg*

20/4 onsdag KPR/ LPR konferens

21/4 torsdag SPF Seniorerna Norrbotten: Årsstämma Luleå

10/5 tisdag   Ny i styrelsen kurs datum ändring. se nedan! 

12/5 torsdag  Vårens FO konferens, Luleå

18 maj Inspirationsdag för Friskvård

15 -19/5  söndag – torsdag: Folkhälsovecka V20.

1/6 onsdag  Kurs: Epi server (hemsidan) för nyvalda och IT ansvariga - inställd -

Nytt datum i oktober. Obs!

2/6 torsdag  Kurs: Medlemsregister för nyvalda och IT ansvariga   - inställd -

Nytt datum i oktober.Obs!

7/6 tisdag  Ett initiativ av Region Norrbotten för att främja senior hälsa post-covid. 
 (* Teams)                 Utbildning i att leda samtal "Må bra med mat hela livet". 

8/6 onsdag  Ny i styrelsen kurs: organisation, stadgar, förmåner, bostadsstöd mm.
(prel. datum)

--------------Sommar--------------Sommar--------------Sommar-----------

11/10  tisdag   Kurs - Hemsida för IT ansvariga        

12/10  onsdag Kurs - medlemsregister för IT ansvariga

18/10  tisdag Rekryteringskonferens: Enbart distrikt Norrbotten
                      med Åsa Österberg förbundet *

26/10  onsdag Konferens studieombudsträff i samarbete med VuX. i Luleå  

28/10 fredag  FO konferens

30/11  onsdag  : IT säkerhet + Event och Excel (kombinerad)