Verksamhetsplan 2020

SPF Häggen är en aktiv förening som tillvaratar medlemmarnas intressen samt erbjuder gemenskap, friskvård och utbildning. Vårt mål är att attrahera yngre seniorer till vår förening och samtidigt värna de behov som nuvarande medlemmar har.