Tankar från Styrelsen

"Den här typen av föreningar fyller ett stort behov"

  • Hans Danielsson

Trevligt att få vara med och påverka.

Hans Danielsson heter jag och är styrelseledamot i SPF Häggen.

Jag har varit verksam som egen företagare i hela mitt vuxna liv i några olika företag och är fortfarande verksam inom fastighetsbranschen (industrifastigheter).

När jag fick förfrågan att gå in i styrelsen för drygt ett år sedan tvekade jag först länge eftersom jag tyckte mig ha nog mycket att göra i mitt bolag. Efter närmare eftertanke kom jag fram till att det kunde vara intressant att vara med i styrelsen och arbeta för att försöka förgylla tillvaron för andra pensionärer. Det visade sig vara ett klokt beslut att kunna vara en del i detta arbete. Det har varit ett intressant och givande år.

Om ni får en förfrågan om styrelsearbete tveka inte utan tacka ja till styrelseuppdrag eller andra arbetsinsatser, alla behövs.

Jag börjar nu på mitt andra år och jag ser fram emot det. Den här typen av föreningar fyller ett stort behov.

/Hans Danielsson