Pubafton mm

Hej!
Pubafton 21/10 och 25/11 är inställda pga för få anmälda.

Vi vill påminna om månadsträffen 26/10 på Lemon Tree kl 13:00 där Maria Hällgren talar om Minnet. Lunch 119 kr.

Dagbion 27/10 kostar 110 kr. Filmtitel: Official competition

Enligt uppdrag
Ove Lindblom