Kulturcafé

  • Fr.v. Sara Dahlberg, Barbro Sundström och Elna Johansson

SPF:s kulturcafé på Källbo med släktforskning på programmet.

Ett 40-tal besökare samlades på Källbo i Samvarons lokaler.

Agneta Jonsson som ansvarar för verksamheten hälsade välkommen och berättade om Samvaron som startade 2018 med trygghetsboendet som finns i samma huskropp.

Till sin hjälp har hon för närvarande volontärer bland annat från SPF, Elna  och Barbro.

Till Samvaron är alla välkomna som gäster och där bedrivs olika aktiviteter. Där finns också ett solrum där man kan sola och känna en fläkt av sommaren.

Ordförande Sara Dahlberg berättade om aktiviteter som olika grupper och enskilda inom föreningen arbetar med.

Under våren har SPF Häggen samarbetat med Pite Havsbad där medlemmarna får använda SPA Fyren en dag i veckan till halva priset. Ett projekt som varit uppskattat och lite nytänkande.

Samarbetet mellan Häggen och Rönnen fortsätter.

För närvarande finns en grupp som arbetar med alternativa boendeformer för äldre.  Den 5 maj blir det en Hearing  kl 13.00 i sessionssalen där olika aktörer medverkar inklusive politiker.

Huvudprogrammet för dagen var släktforskning där Ulf Holmberg med gedigen erfarenhet och kunnande lotsade oss genom att berätta om den ständiga utveckling som pågår

Frågorna är Hur man gör och varför.

Det som är relativt nytt är användning  av DNA där Sverige är  ledande .

Så länge sedan som på Gustaf Vasas tid så utgick man från personskatt och fastighetsskatt. Detta för att kunna beskatta ägande.

Mycket finns bevarat och för Sveriges del på grund av att vi haft fred och arkiven kunnat bevaras så länge, arkivorganisationen, offentlighetslagstiftning och 1686 års kyrkolag.

Pitebygden har en egen aktiv forskarförening som är 40 år gammal med 700 medlemmar. Föreningen har fått pris för bästa produkt i släktforskningssammanhang

Efter föreläsningen visades en film om utvecklingen i Piteå.

Kaffe och kaka serverades också. Vivianne Edelsvärd Öberg tackade alla.

Referat: Lena Esbjörnsson