Protokoll maj

Protokollet från styrelsemötet 23 maj finns nu på hemsidan.