Protokoll

Styrelsemötesprotokollet för jan 2022 finns nu på hemsidan.
Om du inte hittar protokollet kontakta Ove Lindblom 070-516 61 25