Bedrägerier

Hej!
Här kommer en inbjudan till ett webbinarium på temat Bedrägerier mot äldre. Den kommer även att gå ut via förbundskansliet så en del av er kanske får den dubbelt upp.
Den riktar sig till alla som är medlemmar i SPF Seniorerna.
Ett tips till föreningar som har egen lokal med möjlighet att visa webbinariet på Tv-skärm eller via projektor är att samlas flera och se detta tillsammans alternativt kontakta Studieförbundet Vuxenskolan och fråga om dom kan hjälpa till.
Föredraget kommer att spelas in och finnas tillgängligt på intranätet om man vill se det vid ett senare tillfälle.
Den 7 mars kommer ett webbinarium med information om 1177.se
Se inbjudan

Med vänlig hälsning
Ellinor Lundström
Digitaliseringsstrateg SPF Seniorerna
Mobil 072 071 53 60

SPF Seniorerna
Tel:     +46 (0)8 692 32 50
www.spfseniorerna.se