"Hembygden"

Under fem onsdagar har 26 SPF-medlemmar under ledning av Monika Eriksson fått lära oss mycket om det gamla Tingsryd. Vi har besökt olika gator och tittat på många fotografier från 1900-talet och framåt. Vi har även fått höra många berättelser om personer som varit anknutna till de byggnader vi "besökt". Vi började kursen på Hembygdsgården och sista gången var vi i Englanderska huset, där vi alla imponerades av att det på ett väldigt varsamt sätt renoverats till dess ursprung.