20180509 Avslutning datakurs

Under våren har 12 SPF-medlemmar gått datakurs på Lärcenter i Tingsryd. Alla har gjort fantastiska framsteg, då en del av deltagarna inte hade någon tidigare datakunskap. Ulf Sonnfors har på ett utmärkt sätt lotsat alla i datavärldens många kluriga vägar.