Årsmöte 24 jan

SPF Tingsryd Östra hade årsmöte den 24 januari på Örnen i Tingsryd. Mötet leddes av distriktsordförande Jan Johansson. Föregående års styrelse omvaldes, Kerstin Petersèn invaldes som ny ledamot i styrelsen. Jonzon med Jesper stod för en mycket uppskattad musikunderhållning. Därefter serverades vi en god måltid. Vid kaffet var det dragning i lotteriet, som till mesta del utgjordes av vinster som medlemmarna bidragit med. Det fanns även möjlighet att teckna sig för de resor som anordnas under året. Stort tack till personalen på Örnen.