Nyheter om SPF Fröding

Uppdaterades: 01 januari 2019

Numera finns SPF Fröding på Facebook. Där uppdateras ofta angående våra aktiviteter dvs senaste nytt. SPF Fröding är en förening som både på det lokala planet försöker tillvarata seniorernas intressen vare sig det gäller frågor i kommunen via KPR ( kommunens pensionärsråd ), frågor i landstinget via LPR ( landstingets pensionärsråd) , Vi får se nu efter årsskiftet när kommun och landsting bildat region hur det går med pensionärsråden. Vi spelar boule,golf,bridge,samt gör resor eller har socialt umgänge på våra månadsmöten På riksplanet har vi ju våra experter som i olika sammanhang lyfter fram seniorernas frågor.

Publicerades: 15 april 2017 Uppdaterades: 01 januari 2019