Revisorer

Uppdaterades: 04 mars 2019

Följande revisorer valdes vid Årsstämman 2019.

Marianne Nilsson

Revisor

Rune Wallquist

Revisor

Bengt Klingestad

Revisorssuppleant

Publicerades: 24 juni 2018 Uppdaterades: 04 mars 2019