Välkommen

Uppdaterades: 02 januari 2019

SPF Fröding har som sin målsättning att vårda, utbilda samt ta tillvara medlemmarnas intressen och aktiviteter. Detta skall förhoppningsvis leda till att medlemmarna kommer på våra månadsmöten sista torsdagen i månaden på seniorernas hus klockan: 14.00 --16.00. På dessa möten får deltagarna aktuell information om senaste nytt från förbundet, eller regionen. Vi samarbetar nära med studieförbundet Vuxenskolan som anordnar temadagar, utbildningar eller vad som önskas. Föreningsavgiften är 250 kronor. När man är medlem får man en hel del förmåner tex.rabatt på tågresor m.m. Se mer på SPF seniorernas hemsida.

Jag vill på detta sätt summera 2018 års  verksamhet, där man snabbt kan konstatera att tack vare våra medlemmars positiva inställning och allt oegennyttigt stöd från deras sida så har alla styrelsens förväntningar infriats.

Vid årets slut 2018 hade vi 467 medlemmar och jag vet att 4 stycken står på kö för att få bli medlemmar i SPF Fröding.Alla är så välkomna.

Vi ses  på våra medlemsmöten.

Kerstin Erlandsson ordförande

Publicerades: 15 april 2017 Uppdaterades: 02 januari 2019