Pensionärsråd KPR/LPR

Uppdaterades: 24 juni 2018

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt påverka beslut i råd och samverkansgrupper. Att få vara med och bestämma, helt enkelt.

Eivor Nilsson

Pensionnärsråd KPR

Kerstin Erlandsson

Pensionärsråd-LPR

Publicerades: 24 juni 2018 Uppdaterades: 24 juni 2018