Vald styrelse vid årsmötet 2019

Uppdaterades: 14 oktober 2019
--todo--

Margareta Broman

Styrelsen ledamot

--todo--

Anita Bureström

Styrelsen ledamot

--todo--

Kerstin Erlandsson

Styrelsen ordförande

--todo--

Ingvar Ingvarsson

Styrelsen ledamot

--todo--

Gunilla Jornert

Styrelsen sekreterare

--todo--

Lennart Mossberg

Styrelsen ledamot

--todo--

Elisabeth Stemne

Styrelsen kassör

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 14 oktober 2019