För medverkande

Rutiner vid engagemang och ersättning till medverkande.

Före framträdandet skall alltid finnas ett skriftligt avtal (e-post accepteras), där medverkande, tid och plats, överenskommet arvode samt ev. reseersättning och uppgift om eventuell F-skattsedel per medverkande anges.

För medverkande med F-skattsedel

Medverkande med F-skattsedel måste fakturera SPF Spångaveteranerna. På fakturan måste framgå betalningsmottagarens namn, adress och organisationsnummer, vad betalningen avser (tid, plats och tjänst), betalningsvillkor och mottagarens kontonummer.

Fakturan ställs till SPF Spångaveteranerna c/o (Kassören) Sture Hallberg, Salagatan 23, 163 50 Spånga. (Kassören) Sture girerar sedan över pengarna efter att ha kontrollerat att summan stämmer med det tidigare upprättade skriftliga avtalet.

För medverkande utan F-skattesedel

Saknas F-skattsedel behöver vi namn, adress och personnummer samt kontonummer för betalning till respektive medverkande. En blankett för att fylla i och sända dessa uppgifter finns här . En specificerad räkning skickas till SPF Spångaveteranerna c/o (Kassören) Sture Hallberg. Salagatan 23, 163 50 Spånga för kontroll, attest och vidaresändning till SPF Stockholmsdistriktet.

SPF:s Stockholmsdistrikt, som formellt blir arbetsgivare, sköter sedan utbetalningen till medverkande efter det att preliminärskatt dragits och kommer sedan att fakturera SPF Spångaveteranerna de medverkandes arvoden, arbetsgivarkostnader samt ev. kostnad för den utförda tjänsten.

Kontant betalning av arvoden till medverkande förekommer inte.

Denna text finns också som pdf-dokument här.