Om föreningen

Välkommen till SPF Spångaveteranerna!

Vi är en mycket aktiv förening med ca 700 medlemmar. Spångaveteranerna ingår i Sveriges Pensionärsförbund som med ca 250 000 medlemmar driver frågor om pensioner, skatter, vård och omsorg för ålderspensionärer, avtalspensionärer, sjuk- och deltidspensionärer. SPF är inte anknutet till något politiskt parti. Genom egna representanter i de lokala pensionärsråden bevakar vi våra intressen hos Spånga−Tensta och Rinkeby−Kista Stadsdelsnämnder.

En viktig del av vår verksamhet är alla de aktiviteter som vi ordnar för våra medlemmar. Månadsmöten ger trivsam samvaro och underhållning. Intressanta utflykter och resor lockar många.

SPF Spångaveteranerna är avdelning 459 inom SPF Seniorerna.
Org.nr.: 802406-6873
Plusgiro: 491 25 40-4
Årsavgift: medlem 290
                  vänmedlem 90 kr