Om föreningen

Uppdaterades: 09 oktober 2018

Välkommen till SPF Spångaveteranerna!

Vi är en mycket aktiv förening med ca 800 medlemmar. Spångaveteranerna ingår i Sveriges Pensionärsförbund som med ca 265 000 medlemmar driver frågor om pensioner, skatter, vård och omsorg för ålderspensionärer, avtalspensionärer, sjuk- och deltidspensionärer. SPF är inte anknutet till något politiskt parti. Genom egna representanter i de lokala pensionärsråden bevakar vi våra intressen hos Spånga−Tensta och Rinkeby−Kista Stadsdelsnämnder.

En viktig del av vår verksamhet är alla de aktiviteter som vi ordnar för våra medlemmar. Månadsmöten ger trivsam samvaro och underhållning. Intressanta utflykter och resor lockar många.

Länk till vår Facebooksida

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 09 oktober 2018