Konstgruppen

Konstgruppen har sina planeringsdagar och besök på konstutställningar och konstgallerier enligt ett gemensamt beslutat program. Info och anmälan: Evy Möller, 070-578 18 31, 08-761 18 21.