SPR-protokoll

På hemsidan kan man nu under Aktiviteter/SPR-protokoll läsa senaste protokoll från pensionärsråden i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista

Även äldre protokoll går att hitta där.