Revisorer

Revisorer valda vid årsmötet 17 februari 2021

Birger Berggren

Revisor

Lennart Skiöld

Revisorsersättare