Litteratur

Välkommen att delta i litteraturcirkel! 

Dag            torsdagar - start 7 oktober

Tid              kl 14 - 16 

Plats          Romansvägen 33

Anmälan    Marga Hamre, tel 070–208 47 51 eller marga.hamre@gmail.com