Om föreningen

Vi har inte längre något kontor utan arbetar från våra egna hem, men du kan fortfarande nå oss via vår mail enligt nedan eller per telefon dagtid till någon av våra styrelsemedlemmar, se under Styrelsen.

Vår postadress för vanlig post är enligt nedan.

SPF Seniorerna Nacka
c/o: Expedition Brf Rådet
Romansvägen 33
131 40 NACKA

Telefon: styrelsens telefonnr el. lämna meddelande
E-post: spfnacka@gmail.com

 

SPF Seniorerna Nacka är en aktiv förening - ideellt, partipolitiskt och religiöst obunden - med cirka 1000 medlemmar i Nacka som bedriver verksamhet för glädje och gemenskap.

Programverksamheten
arrangerar medlemsmöten, studiebesök och utflykter. Titta på vårt program och välj ut de aktiviteter som passar just dig. Anmälan sker i första hand via e-post. I andra hand per telefon till medlemssekreteraren under dagtid. Anmälan är bindande, avbokning kan inte göras efter sista anmälningsdag. (Avgiftsbelagda aktiviteter ska betalas via Swish 123 614 5817, bankgiro 124-1512 eller plusgiro 80 94 52-6. Glöm inte att skriva ditt namn samt aktivitet på inbetalningen.)

Medlemsverksamheten
sköter registrering och administration av alla de uppgifter vi behöver om var och en av våra medlemmar. 
​Vill du bli medlem klicka på "Bli medlem". Medlemsavgiften är 270 kr för 2021. Medlem över 90 år betalar 150 kr. Att vara vänmedlem (om du är betalande medlem i annan SPF-förening) kostar 100 kr per år.

Den pensionärspolitiska verksamheten bidrar till att vara en kraftfull röst i debatten om pensionärernas villkor. Vill Du delta i debatten kontakta någon i styrelsen.

SPF Seniorerna Nackas stadgar:  klicka här 

Kommunala Seniorrådet                                                               

Ett rådgivande, samordnande och opinionsbildande organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör äldre personers situation i Nacka kommun. Kontaktperson: Anneli Drakenberg.SPF Seniorerna i Nacka har representation i Seniorrådet. Länk till Nacka kommuns hemsida för råd och kommittéer

Data/IT

Välkommen att lära dig mer om datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner. SeniorNet Nacka ordnar kurser, informationsträffar och IT-hjälp på alla biblioteken i Nacka. Mer information finns på https://nacka.seniornet.se

Fysisk aktivitet                                                                                                       90+ gympa, Balansskola, Quigong, EKEN-träning för dig över 65 år. Kontakta Nacka kommun, tel 08- 718 80 00, för mer information.

Nacka Väntjänstförening                                                             Väntjänstföreningen hjälper kostnadsfritt äldre att bryta ofrivillig isolering. Vill du hjälpa till att sätta lite guldkant på tillvaron för en medmänniska, ring 08-718 08 06, förmiddagar måndag-onsdag.