Valberedningen

Valberedningen vald vid årsmötet den 17 februari 2021

Peter Stare

Sammankallande

Angela Berglund

Monia Sturén