Bridge

Välkommen att spela bridge!

Dag         torsdagar - start 7 oktober

Tid           kl 10.00-13.30

Plats        Skurustugan, Värmdövägen 339

Pris          15 gånger, 300 kr på plats

Anmälan  Lennart Skiöld, tel 073-420 71 77, lennart.skiold@gmail.com