Nyheter

Pensionärsrådet om Covid 19 mm

Covid19 i hemtjänst och äldreboenden i Lidingö Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden, berättade att ingen generell covid19-smitta inträffat inom hemtjänsten. Inom särskilda boendena i Lidingö inträffade det första fallet av covid19-smitta den 20 mars. Den 29 maj hade samtliga 7 boenden drabbats. Ingenting sades om dödsfall på just Lidingös särskilda boenden. All personal har utbildats i basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.

Inför sommaren

Nu är sommaren här och ingenting är sig likt, nästan… Vi får ta en promenad runt kvarteret, en runda i skogen eller en kort sväng med bilen, men sedan är det stopp. Alla trevliga resor och utflykter som planerats av SPF Seniorerna Lidingöskeppet inför sommaren har vi tvingats ställa in

Nytt från Kommunala Pensionärsrådet

April 2020

Lidingö kommuns info om Corona

Uppdaterad information som rör Lidingö specifikt samt Frågor & Svar, publiceras löpande på denna sida. För uppdaterad information generellt, då läget kan förändras, bör man vända sig till myndigheternas officiella kanaler.