Nyheter

Senaste nytt från Kommunala pensionärsrådet

Möte den 2 sep 2020 Följande ämnen behandlades vid Kommunala Pensionärsrådets möte: * Smittläget, Covid19 i Lidingö * Dödsfall i Covid19 i Lidingö * Besök på äldreboenden * Mötesplatsen i Centrum * IVO:s granskningar * Utvecklat seniorboende * Valfrihetssystem inom korttids- och växelvårdsboende

Boule är utomhus - Coronavänligt

Boule Måndagar och onsdagar kl 13.00 Plats: Boulebanan mellan Bodalsskolan och Carl Malmstensskolan. Ingen avgift. Vi spelar när vädret tillåter. Kontaktperson: Bernt Flodmark, Tel: 070 939 18 14.

Senaste Skeppsposten (januari)

Så här såg den ut. Bra för att friska upp minnet.

Pensionärsrådet om Covid 19 mm

Covid19 i hemtjänst och äldreboenden i Lidingö Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden, berättade att ingen generell covid19-smitta inträffat inom hemtjänsten. Inom särskilda boendena i Lidingö inträffade det första fallet av covid19-smitta den 20 mars. Den 29 maj hade samtliga 7 boenden drabbats. Ingenting sades om dödsfall på just Lidingös särskilda boenden. All personal har utbildats i basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.