Promenader

Uppdaterades: 29 januari 2020

Kultur-och naturpromenader

Promenader våren 2020

Vi har även Stavgång

Tisdagar med samling kl 10.00

Plats: Föreningsgården, Larsbergstorget 9.

Alla välkomna. Ingen avgift. Ta med egna stavar.

Information ledaren: Gun Wallner,
073 758 94 63

 Publicerades: 11 februari 2017 Uppdaterades: 29 januari 2020