Månadsträffar våren 2020

P.g.a. coronaviruset är alla månadsträffar inställda denna året.

KLicka här för att gå vidare.

SPF Seniorerna