Föreningens funktionärer med kontaktuppgifter

Uppdaterades: 15 april 2018
--todo--

Leif Brander

Webbredaktör

--todo--

Hans Elfving

Webbredaktör,Resor

--todo--

Siv Gustafsson

Resor

--todo--

Alexandra Posacki

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Marianne Luise Sundström

Resor

--todo--

Christina Svensson

Revisor

--todo--

Kjell Svensson

Revisor

Publicerades: 22 januari 2016 Uppdaterades: 15 april 2018