BD träffar 2020

P.g.a coronaviruset är BD-träffarna inställda under resten av året.