Program

Här till vänster ser du våra FASTA AKTIVITETER, MÅNADSTRÄFFAR och BD TRÄFFAR. SÅ SNART RESTRIKTIONERNA SLÄPPER KAN VI KÖRA IGÅNG DESSA AKTIVITETER. Se Vuxenskolans program för våren 2021!

  • Månadsträffar