Verksamhetsberättelse 2016

Uppdaterades: 08 november 2016

Verksamhetsberättelse för 2016
Styrelsen för SPF Seniorerna Oden Märsta avd 398 i Sveriges Pensionärsförbund lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2016.

Medlemsantalet var vid årets slut 446 samt 7 vänmedlemmar.
Firmatecknare Yngve Östman och Maud Beckasin var för sig.
Årsavgiften för 2016 var 220:-

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar och ersättare.
Ordförande Yngve Östman
Vice ordförande Ylva Brolund
Sekreterare Ulla Bergvall
Vice sekreterare Inga-Britt Carlsson
Kassör Maud Beckasin
Vice kassör Lillemor Andreassen
Ledamot Inga-Britt Carlsson
Ann-Marie Sandström
Funktionärer
Revisorer Sven-Axel Lundström
Barbro Wennerblom
Ersättare Robert Gyllenhammar
Medlemssekreterare Roland Fors
Försäkringar Yngve Östman
KPR Ulla Bergvall
Ersättare Maud Beckasin
Studiebesök Vakant
Valberedning fr.o.m hösten 2016: Märta Fors och Birgit Gävstedt
Friskvårdsombud Janis Bilands
Britt-Marie Gyllenhammar
Golf Ulla Bergvall
Reseombud f.r.o.m hösten 2016 Märta och Roland Fors
Marknad Vakant
Hörsel-och synombud Arne Hall
Trafikombud Gunnel Petersson
Programgrupp Stina Alvevik (stöttat medlemsförslag)
Gratulationsansvarig Maud Beckasin
Mötesvärdar Britt-Marie Gyllenhammar
Kenneth Eriksson
Hemsidan Karin Gustafsson, webmaster
Roland Fors, foto och Info
Ersättare Yngve Östman

Mötesprogram
Månadsmöten
10 februari Årsmöte
9 mars New Orleans i tal och ton.
6 april Carl-Magnus Palm, ABBA-forskare.
ABBA:s historia i bilder och musik.
4 maj Sill-lunch. Ingemar Adén sjöng Evert Taube.
14 september Modeklipp från Gullis kläder.
12 oktober Ärtsoppa. Birgitta Nodler kåserade över "Den gamla goda tiden
I Stockholm"
9 november Dalal Jaafar Menam berättade om "Grogruppen Växtnära" och arbetet vid Husby kyrka
7 december Julgröt. Luciatåg med elever från Sagaskolan.

Veckomöten

3 februari Aina Norman berättade om en kvinnoresa i Filippinerna.
17 februari Helen Volter: Glimtar från en diakons vardag
24 februari Johan Widegren: Demonstration av hjärtstartare.
2 mars Sten Eriksson underhöll med gitarr och sång.
16 mars Helena Svensson informerade om kommunens äldreprojekt. Information om väntjänsten
23 mars Sten Westling och Hans Moelv bjöd på "Gladjazz för bas och piano"
30 mars Ragnar Fornö: Rättsliga protokoll från 1600-talet.
Domböckerna berättar om Märsta.
13 april Frågesport
20 april Hans Lind sjöng Allan Edvall rakt in i våra hjärtan.
27 april Mats Olsson berättade om "Mark- hur fungerar den och vilken roll spelar den"
7 september Stefan Wittberg, säkerhetsansvarig på Friends Arena och Sveriges riksdomarinstruktör i fotboll, gav oss en inblick sitt arbete.
21 september Ulla och Lars Nopp gav oss inblickar i deras utlandstjänstgöringar.
28 september Kent Fors, " Majblommans historia"
5 oktober Iréne Ellgren, gav oss prov på "sittande massage"
19 oktober Ola Jennersten visade bilder och berättade om djur och natur o Sigtuna kommun
26 oktober Giselher Naglitsch: "Märsta genom vykortsfotografens öga"
2 november "Kafferep med frågesport"
16 november Anders Trense: Kenya, natur och massajer. En reseupplevelse.
23 november Teodor Emanuel, Sigtuna Närvård: "Medicinering för äldre"
30 november Barbro Wennerblom: Ledde oss med glatt humör och ackompanjemang genom våra julsånger.

Sigtuna Föreningsarkiv sköter föreningars arkivering av handlingar. Är vilande pga brist på styrelse. Arkivering sker på eget ansvar på kommunhuset.
KPR - Kommunala
pensionärsrådet Frågor som behandlas: Hur äldreboenden fungerar avseende vård, mat mm.
För alla äldre: behov av service, samhällets utformning för en tryggare tillvaro.
Möten med nämndpolitiker, SPF och PRO sker 3-4 ggr per år.
Vald representant: Ulla Bergvall

Bokbyten har i år inbringat 360:- + 240:- = 600:- Vilket är insatt på Victoriafonden.
Nöjesarrangemang 9 maj. Resa till Norrtelje Bränneri samt Ålandskryssning.
29 november. Julbordsresan gick även i år med Eckerölinjen. Mycket uppskattat.

Pubträffar har ägt rum vid 6 tillfällen och varit välbesökta.

Besöksstatistik Veckomöten 1045 deltagare
Månadsmöten 590 deltagare
Qi –gong 102 betalande

För styrelsen

Ordförande Kassör Sekreterare

Yngve Östman Maud Beckasin Ulla Bergvall

 

 

 

 

 

Publicerades: 08 november 2016 Uppdaterades: 08 november 2016