Funktionärer

Uppdaterades: 10 mars 2019

Kontaktlista

Ingemar Ade'n

Revisor

Sven-Axel Lundström

Revisor

Barbro Wennerblom

Ersättare Revisor

Roland Fors

Medlemssekreterare

Ulla Bergvall

KPR

Maud Beckasin

Ersättare KPR

Yngve Östman

Försäkringar

Margareta Andersson

Syn/Hörselombud

Gunnel Petersson

Trafikombud

Anita Karlsson

Marknad

Maud Beckasin

Gratulationsansvarig

Kenneth Eriksson

Mötesvärd

Britt-Marie Gyllenhammar

Mötesvärd

Roland Fors

Foto och info

Yngve Östman

Webb master

Märta Fors

Reseombud

Roland Fors

Reseombud ersättare

Sven Asplind

Valberedning

Birgitta Westerberg

Valberedning

Margitha Linder

Valberedning

Publicerades: 05 november 2016 Uppdaterades: 10 mars 2019