Pubträffar

Uppdaterades: 17 mars 2020

Program våren 2020. Pubträffar på Magasinet Måndag 24 februari,måndag den 23 mars( är inställd ) och måndag den 20 april alla träffar är mellan kl. 16.00 - 18.00.För att läsa menyn för varje tillfälle läs unde fliken program.

 

 

 

 

Publicerades: 08 november 2016 Uppdaterades: 17 mars 2020