35-årsjubileum 2013

Uppdaterades: 08 november 2016

Jubilee't hölls på Kabinen i Forum

SPF Oden's 35-års jubileum 13 november 2013

Eva var den som startade upp SPF i Märsta 1987. Hon berättade om svårigheterna att starta och etablera föreningen på grund av att PRO redan var etablerad i Märsta.
Det var trögt i början att hitta medlemmar till föreningen.
Eva tackades för sin insats vid jubiléet.

 

Publicerades: 08 november 2016 Uppdaterades: 08 november 2016