Turingeskolan vill ha stöttande funktionärer

Turingeskolan har kommit med en förfrågan, om SPF har medlemmar, som kan ställa upp som en stöttande funktionär, några timmar i veckan.

Det handlar om att vara med ute på raster och vara ett stöd i vissa klasser.
Klass 1-6.
OBS! Det handlar inte om att ha en lärande funktion, utan bara stöttande.
Anmäl ditt intresse till mig snarast, tackar!

Mobil 0730-926377
E-post: i.ahnstrom@telia.com

Vänliga hälsningar
Roger Bäckström
Ordförande