Om föreningen

Uppdaterades: 12 februari 2020

SPF Seniorerna är en politiskt och religiöst obunden medlemsorganisation. Alla som har rätt till pension av något slag, samt den som är gift eller sambo med en medlem, kan bli medlem i SPF Seniorerna. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald. SPF Seniorerna har i dag cirka 265 000 medlemmar i 27 distrikt och ca 800 föreningar runt om i landet. Organisationen driver en mängd frågor som berör våra medlemmar bl. a Valfrihet, Ekonomi och Bostäder. Läs mer om detta under SPF Seniorerna.se

Föreningen bildades 1983 och 1989 antogs namnet Furan.Järbo, en ort med ca 3000 innevånare, ligger i vacker natur 1,5 mil norr om Sandviken, efter väg 272 mot Kungsberg
Vi är för närvarande ca 235 medlemmar som har möjlighet att umgås 15-20 gånger pr. år på olika förening träffar, fester och resor som anordnas.
Vid dessa tillfällen kommer mellan 50 och 100 medlemmar,
beroende på program och aktiviteter.
Alla händelser redovisas i föreningens årskalender.
Konferensrum och studielokal har vi vid Järbo Turism Halvarsbacken 7.
Pröva någon av föreningens olika cirkel/aktiviteter.Studieansvarig  PG Florell  telefon 072-326 64 46

Hemsida https://www.spfseniorerna.se/furan
Webbredaktör: Kjell Jonsson Tel.0703954052  e-post                 3409jonsson@gmail.com 

Ordförande:  PG Florell Tel.0723266446 e-post pgflorell@hotmail.com 

Kassör: Tommy Eklöf  Tel.0703632399 e-post                             ekan1600@gmail.com 

Sekreterare: Harriet Gunnarsson Tel. 0767925800                                                         e-post harrietgunnarsson@hotmail.com

Övriga styrelseledamöter:  Gun Eriksson, Karin Våglund, Yvonne From, Kjell Jonsson

 

 

Publicerades: 18 april 2018 Uppdaterades: 12 februari 2020