Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Kjell Wennergrund

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Sofie Åsberg

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Stig Edlund

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Rune Eriksson

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Per Gustaf Florell

Utbildningsansvarig, Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Lisbeth Lundqvist

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Anna-Carin Sundberg

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Lena Nyström

Valberedning, Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Hillström

Webbredaktör, Digitaliseringsombud