Månadsmöte 15 sept 2011

På bild märks märks bl.a. vår tidigare ordförande Torsten Ahlbrechtsson och Spelemannen
Sven-Olov Zakrisson.