Historik SPF Västra Rekarne

Från 2004 till 2014, läs nedan

Historik SPF Västra Rekarne

Vi startade verksamheten i januari 2004. Upprinnelsen var att Marianne ochLars-Eric Hellberg hade fått en inbjudan att besöka SPF Eskilstunahösten 2003 för att få informationom om deras verksamhet. Väl där kände de sig väldigt udda och utanför. Varför har ni inte en egen förening ute där ni bor, frågade en god vän. Starta en! Marianne hade tidigare uppfattat att Aina Karlsson och Sonja Gustafsson varit intresserade av att SPF fick en avdelning och kontaktade dem. De träffades vid Övernäs den 15 januari 2004 och funderade om det kunde komma några till ett möteför att bli medlemmar i eneventuell förening. De bestämde att göraett försök att få ihop en styrelse om fem personer. Om inte kunde det bildas en interimsstyrelse om tre. De upprättade en lista över tänkbara intresserade och så hjälptes de åt att ringa runt. Tid ochplats för mötet bestämdes att bli den 9 februari i Lista sockengård kl. 14.00.Något nervösa träffades Aina, Marianne och Sonja för att förbereda mötet. Ragna rGustafsson och Lars-Eric Hellberg hade anslutit. Skulle det komma några? Jodå, över förväntan. 20 personer skrev in sig som medlemmar vid första mötet.

Till ordförande valdes Ragnar Gustafsson.Övriga ledamöter blev Nils-Olof Fuxgård (nuvarande ordförande), Marianne Hellberg, Britt-Marie Karlsson och Ingemar Nilsson. Suppleanter ArneAxelsson, Anita Eriksson, Aina Karlsson. Valet var snabbt över då alla tillfrågats iförväg. Efter konstituerande möte blev Marianne vice ordförande, Ingemar Nilsson kassör och Britt-Marie Karlsson sekreterare. Det beslutades också att suppleanterna skulle kallas till varje styrelsemöte.

Det visade sig snart att många fler ville bli medlemmar. Från första mötets 20 växte antalet till 164.Två gånger vann vi pris för högsta medlemsökning i distriktet i vår storleksgrupp vi tillhör. Det fanns tydligen ett stort behov av en SPF-förening i vårt område.I dag är antalet 156 på grund av avflyttning och dödsfall, men vi hoppas kunna attrahera nya att bli med oss.

Georg Olsson