Bli medlem

Se mer information på förbundets hemsida. SPF Seniorerna Strängnäs har en årsavgift på 340 kr/år. Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag samt den som är gift eller sambo med medlem. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 340kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer