Stadgar

Vid kongressen 23-24 augusti antogs nya stadgar för hela förbundet som gäller från och med 1 januari 2022.