Om SPF Seniorerna Sundet Helsingborg

SPF Seniorerna Sundet Helsingborg är en nystartad förening sedan våren 2020

SPF Seniorerna Sundet vill vara en träffpunkt för alla. Där vi hjälps åt att skapa en trivsam miljö med mycket positiv energi. Alla bidrar vi efter våra egna förutsättningar för att uppnå våra gemensamma mål som att skapa en förening i tiden som präglas av nytänkande där alla medlemmar har likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. Förening riktar sig till alla som har rätt till pension oavsett ålder och är gift eller sambo med en medlem. Vi samarbetar med många för att skapa ett bra samhälle för seniorer.