SPF Kärnan med SPF Samorganisation och Helsingborgs Kommunen i samarbete

  • 08 maj 2019

SPF Kärnan med SPF SAM och Helsingborgs kommun i samarbete om "ofrivilligt ensamma"

Helsingborgs kommun och SPF Kärnan samarbetar i denna undersökning

Äldre invånare med en mental svårighet att själva ta sig utanför hemmet för att delta i aktiviteter vilket ger en känsla av ofrivillig ensamhet.

Hur finna dessa invånare:

Genom föreningen SPF som arbetar mot ofrivillig ensamhet.

Hur genomföra:

SPF hjälper vår arbetsgrupp att identifiera 3-5 personer som själva har erfarenhet av ofrivillig ensamhet relaterat till en mental svårighet att ta sig till aktiviteter och dessa personer är villiga att dela med sig av sina erfarenheter i gruppsamtal utifrån följande frågeställningar:

Egen upplevelse av ofrivillig ensamhetVad hände som gjorde att det vändeVad mer kan göras

Publicerades: 08 maj 2019 Uppdaterades: 10 maj 2019