Om föreningen

Uppdaterades: 10 mars 2021

Välkommen till SPF Barkåkra

SPF Barkåkra bildades år 1990 och ingår i Sveriges Pensionärsförbund som är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för pensionärer. Såväl
ålderspensionärer som något yngre avtalspensionärer är välkomna.

Föreningen har ca 360 medlemmar och ingår i SPF:s skånedistrikt med nära 125 föreningar och ca 38 000 medlemmar.

OBS: Månadsmöten och de flesta aktiviteter har ställds in tills vidare pga. Corona-risken! Dock genomför vi några utomhusaktiviteter.

Föreningen har normalt månadsmöten med olika intressanta föreläsare och ämnen, och anordnar resor samt aktiviteter såsom gymnastik, boulespel, kortspel, musiklyssning, filmstudio och olika studiecirklar m.m.

Information om föreningens aktiviteter lämnas på annan plats här på hemsidan och dessutom på månadsmötena samt på våra informationstavlor på ICA Vågen och biblioteket i Vejbystrand samt ICA Källan i Skälderviken. Informationen visas också på vår app. Annons om månadsmöten införs dessutom i HD/NST under "Föreningsnytt".

Välkommen att besöka något av våra månadsmöten för att se hur vi har det.

Om du är intresserad av att bli medlem i vår förening eller har några frågor är du välkommen att kontakta någon i styrelsen. Årsavgiften är 300 kr. Årsavgift för vänmedlemmar är 90 kr.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 10 mars 2021