Kallelse till Årsmöte 2021

  • 21 januari 2021

Välkommen till digitalt Årsmöte den 26 februari 2021 !

Du kan läsa kallelse och handlingar här. Ekonomiska översikter och revisorsutlåtande presenteras på mötet.

Publicerades: 21 januari 2021 Uppdaterades: 22 januari 2021